עדכון תקופתי – מרץ 2021

מצורף כאן עדכון קצר אודות הדיונים בוועדה הגיאוגרפית בנגב. באמצעות המעקב וההשתתפות בוועדות אנחנו מבקשים לקדם התנהלות וחלוקה הוגנת למשאבים אזוריים בנגב. במידעון התקופתי אנחנו מעדכנים על דיונים קרובים, דיונים שהיו, ופרסומים אחרים רלוונטים שעלו בתקופה האחרונה. הוועדה הגיאוגרפית ממונה על ידי משרד הפנים לצורך גיבוש המלצות בסוגיות שינויי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות ושיוך מוניציפאלי. … המשך לקרוא עדכון תקופתי – מרץ 2021

איזה מנגנוני משילות אזוריים ובאזור יכולים לעזור לנו לצמצם פערים ולבנות שותפות אזורית של הוגנות?

מפגש #3 בסדרה "כסף, מרחב, משילות" - לאישור השתתפות https://www.canva.com/design/DAEO9A_lOKQ/view

כסף, מרחב, משילות – דיון על עיר אזוריות ואזוריות 3/1/21

לארגון המרחב עשוי להיות מקום מרכזי ביצירה ושימור של פערים. אחרי שבדיון הראשון בסדרה ב-20/12/20 הציג יוגב שרביט ניתוח מעמיק של הפערים ואת "בולעני הכסף", התמקד המפגש השני בשאלות של ארגון המרחב המוניצפלי, וכיצד שינויים בו יכולים לתרום לצמצום הפערים. מציגות בדיון דר' איתי בארי (אוניברסיטת חיפה), ודר' בתיה רודד, ומנחה אותו אסתר עקיבא. תודה … המשך לקרוא כסף, מרחב, משילות – דיון על עיר אזוריות ואזוריות 3/1/21