עדכון תקופתי – אוגוסט 2019

מצורף כאן עדכון קצר אודות הדיונים בוועדה הגיאוגרפית בנגב. המעקב וההשתתפות האזרחית בוועדות מבקשת לקדם התנהלות הוגנת, וקידום חלוקה הוגנת למשאבים אזוריים בנגב. במידעון התקופתי אנחנו מעדכנים על דיונים קרובים, דיונים שהיו, ופרסומים אחרים רלוונטים שעלו בתקופה האחרונה. הוועדה הגיאוגרפית ממונה על ידי משרד הפנים לצורך גיבוש המלצות בסוגיות שינויי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות … המשך לקרוא עדכון תקופתי – אוגוסט 2019

עדכון תקופתי – יולי 2019

שלום רב, מצורף כאן עדכון קצר אודות הדיונים בוועדה הגיאוגרפית בנגב. הוועדה הגיאוגרפית ממונה על ידי משרד הפנים לצורך גיבוש המלצות בסוגיות שינויי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות ושיוך מוניציפאלי. ארגון המרחב המוניציפלי וחלוקה הוגנת למשאבים האזוריים הם בעלי חשיבות רבה לצמצום פערים בנגב, ובין הנגב לאזורים אחרים. ההשתתפות האזרחית בוועדות מבקשת לקדם התנהלות הוגנת, … המשך לקרוא עדכון תקופתי – יולי 2019