עדכון נובמבר 2022

דיונים אחרונים28/9/22 - שינוי שטחי שיפוט במזרח הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/33328/9/22 - חלוקת הכנסות מבסיסי צבא במערב הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/24728/9/22 - חלוקת הכנסות מבסיסי צבא במערב הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/248דיונים קרובים2/11/22 - דיון על שינוי גבולות מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית ערבה תיכונה16/11/22 - סיור לערד וסביבתה אוסף קישורים מהעת האחרונההצעות להרחבת הנחות רכישת קרקעות דווקא בישובים בסוציואקונומי הגבוה ביותרhttps://bit.ly/3MMeOzhשאלות … המשך לקרוא עדכון נובמבר 2022