עדכון נובמבר 2022

דיונים אחרונים28/9/22 - שינוי שטחי שיפוט במזרח הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/33328/9/22 - חלוקת הכנסות מבסיסי צבא במערב הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/24728/9/22 - חלוקת הכנסות מבסיסי צבא במערב הנגב  -  https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/248דיונים קרובים2/11/22 - דיון על שינוי גבולות מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית ערבה תיכונה16/11/22 - סיור לערד וסביבתה אוסף קישורים מהעת האחרונההצעות להרחבת הנחות רכישת קרקעות דווקא בישובים בסוציואקונומי הגבוה ביותרhttps://bit.ly/3MMeOzhשאלות … המשך לקרוא עדכון נובמבר 2022

עדכון חודשי – יוני 2022

דיונים אחרונים 4/8/21 - מעמד מוניציפלי וחלוקת הכנסות רמת חובב - https://bit.ly/3elRGsf דיונים קרובים 27/7/22 - חלוקת הכנסות בסיסים צבאיים במערב הנגב - https://hadar.moin.gov.il/APP/Document/247 לקט קישורים מהעת האחרונה מנגנון תעריפי הארנונה מיטיב בעיקר עם רשויות חזקות ומעצים פערים - מחקר חדש מציע שינוי יסודי בגישה https://bit.ly/3HyYLCd היוצא מן הכלל שככל הנראה מעיד על הכלל - … המשך לקרוא עדכון חודשי – יוני 2022

עדכון מרץ 2022

מצורף כאן עדכון קצר אודות הדיונים בוועדה הגיאוגרפית בנגב. באמצעות המעקב וההשתתפות בוועדות אנחנו מבקשים לקדם התנהלות וחלוקה הוגנת למשאבים אזוריים בנגב. במידעון התקופתי אנחנו מעדכנים על דיונים קרובים, דיונים שהיו, ופרסומים אחרים רלוונטים שעלו בתקופה האחרונה. הוועדה הגיאוגרפית ממונה על ידי משרד הפנים לצורך גיבוש המלצות בסוגיות שינויי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות ושיוך מוניציפאלי. … המשך לקרוא עדכון מרץ 2022