עדכון תקופתי – אפריל 2019

עדכון קצר אודות הדיונים בוועדה הגיאוגרפית בנגב. הוועדה הגיאוגרפית ממונה על ידי משרד הפנים לצורך גיבוש המלצות בסוגיות שינויי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות ושיוך מוניציפאלי. ארגון המרחב המוניציפלי וחלוקה הוגנת למשאבים האזוריים הם בעלי חשיבות רבה לצמצום פערים בנגב, ובין הנגב לאזורים אחרים. ההשתתפות האזרחית בוועדות מבקשת לקדם התנהלות הוגנת, וקידום חלוקה הוגנת למשאבים … המשך לקרוא עדכון תקופתי – אפריל 2019