פרסומים

כסף, מרחב וממשל: חלוקה הוגנת, ניהול משותף, וארגון מרחבי מחודש של המרחב המוניציפלי באזור נגב מזרחי


דוח מעקב: יישום צווי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בנגב


סיכום שולחן עגול: יישום צווי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בנגב


יום עיון: עיר אזורית – משברור לאיחוי בנגב